Etap rejonowy

Eliminacje rejonowe
XXI Międzynarodowy Ekumeniczny
Konkurs Wiedzy Biblijnej JONASZ 2017/2018
Szkoły podstawowe gr. I ( klasy 3 i 4) i gr. II (klasy 5 i 6)
26 luty 2018 godz. 10:00

gr. III (klasy VII i gimnazja)
27 luty 2018 godz. 10:00

Miejsca eliminacji format .docx
Miejsca eliminacji format .pdf

Finał gr. IV

GRUPA  IV

ETAP  REJONOWY połączony z FINAŁEM dla szkół ponadgimnazjalnych

przeprowadzony zostanie  w LO Osuchowskiego w Cieszynie:

5 marca 2018 (poniedziałek) o godz. 10:00

rejestracja czynna od 9:30

XXI Międzynarodowy Ekumeniczny Konkurs Wiedzy Biblijnej „JONASZ 2018” – Rut, Estera, Jonasz i Daniel.

1.Główną ideą Konkursu Wiedzy Biblijnej jest poznawanie Słowa Bożego, rozumienie tekstu biblijnego i zachęta, aby zgodnie z tym słowem żyć.

2. Patronat honorowy sprawują: Biskup Ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej ks. Roman Pindel oraz Biskup diecezji cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego ks. Adrian Korczago.

3. Organizatorem KWB jest Wydział Katechetyczny Kurii Bielsko-Żywieckiej i Towarzystwo Katechetyczne „Jonasz”.