„JONASZ 2016” – EWANGELIA ŚW. MARKA

INFORMACJE

XIX MIĘDZYNARODOWY EKUMENICZNY

KONKURS WIEDZY BIBLIJNEJ „JONASZ”
2015/2016

„JONASZ 2016” – EWANGELIA ŚW. MARKA