Finał

Finały odbędą sie w budynku kurii Bielsko-Żywieckiej w Bielsku-Białej, ul. Stefana Żeromskiego 5

w dniach:

 

23.04.2018 (poniedziałek)

Gr. I godz. 10:00

Gr. II godz. 11:30

 

24.04.2018 (wtorek)

Gr. III godz. 10:00

Spec Edycja godz. 11:30

XXI Międzynarodowy Ekumeniczny Konkurs Wiedzy Biblijnej „JONASZ 2018” – Rut, Estera, Jonasz i Daniel.

1.Główną ideą Konkursu Wiedzy Biblijnej jest poznawanie Słowa Bożego, rozumienie tekstu biblijnego i zachęta, aby zgodnie z tym słowem żyć.

2. Patronat honorowy sprawują: Biskup Ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej ks. Roman Pindel oraz Biskup diecezji cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego ks. Adrian Korczago.

3. Organizatorem KWB jest Wydział Katechetyczny Kurii Bielsko-Żywieckiej i Towarzystwo Katechetyczne „Jonasz”.